Tapu harcı nedir? Tapu harc ücreti ne kadardır?

Tapu harcı nedir? Tapu harc ücreti ne kadardır? 19.07.2015 Kategori : Tapu Kadastro Lisans: (CC)

Tapu harcı nedir? Tapu harcı ne kadar ödenir?bilinmesi gereken ve merak edilen konular.


Her hangi bir gayrı menkulu alırken veya satarken 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan yasa gereği tapu işlemleri için ödeminiz gereken ücret’e "tapu harcı" denir.Tapu harc ücreti ödenmeden bir gayri menkulün el değişmesi ve tapu değişimi yapılamamaktadır.

Tapu harcı nereye ödenir?


Tapu harcı işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.Maliye bakanlığının yetki verdiği bankalar üzerinden ve bu bankaların sunduğu atmler ve e-tahsisat birimlerinden de ödenebir.

Tapu Harcını Kim Öder?


Tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir: a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler), b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, e) Rücularda rücu eden taraf, f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.


Tapu harcı ne kadardır?


Tapu harc ücreti alınan veya satılan mülkün büyüklüğüne ve buna benzer durumlara göre değişebilir.

Tapu harcını https://www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama adresinden sizden istenilen bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

  • Yeni Kimlik
  • Sağlık
  • Tapu Kadastro
  • Ehliyet (Sürücü Belgesi)
  • Pasaport Konuları
  • Araç Muayene
  • Bankacılık
  • Günlük Yaşam
  • Emniyet ve Trafik İşlemleri