İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir? 24.11.2015 Kategori : Sağlık Lisans: (CC)

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?


Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.


Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyesi tarafından verilen sağlık uygulama tebliğinin 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındakisağlık hizmetleri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzereSUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ilave ücret alınabilir.


Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı "Yeşil alan muayenesi" adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,


1- Yoğun bakım hizmetleri

2- Yanık tedavisi hizmetleri

3- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri)

4- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri

5- Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri

6- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri

7- Hemodiyaliz tedavileri

8- Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

9- SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi.

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

  • Yeni Kimlik
  • Sağlık
  • Tapu Kadastro
  • Ehliyet (Sürücü Belgesi)
  • Pasaport Konuları
  • Araç Muayene
  • Bankacılık
  • Günlük Yaşam
  • Emniyet ve Trafik İşlemleri