Tapu miras intikali için gereken belgeler

Tapu miras intikali için gereken belgeler 28.12.2016 Kategori : Tapu Kadastro Lisans: (CC)

Tapu, miras intikali için gereken belgeler nelerdir?

Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
Fotoğraf (1 adet)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

İzlenmesi gereken yol : Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

  • Yeni Kimlik
  • Sağlık
  • Tapu Kadastro
  • Ehliyet (Sürücü Belgesi)
  • Pasaport Konuları
  • Araç Muayene
  • Bankacılık
  • Günlük Yaşam
  • Emniyet ve Trafik İşlemleri