Havai Fişek Atımı İçin İstenilen Belgeler

 Havai Fişek Atımı İçin İstenilen Belgeler 15.01.2019 Kategori : Emniyet ve Trafik İşlemleri Lisans: (CC)

Havai fişek atımı için bulunduğunuz bölgedeki Emniyet Birimine müracaat edilir ve müracaat için aşağıdaki belgeler istenir.

1) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı, kullanacak olan kişilerin bilgilerinin yer aldığı talep sahibinin atımın yapılacağı yer İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine vereceği dilekçe;

2) Ateşleme işini yapacak olanların süresi geçerli (A) sınıfı ateşleyici belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,

3) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin 87/12028 sayılı Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri noter tasdikli taahhütname

4) Kullanılacak olan piroteknik madde 5kg dan fazla ise piroteknik maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için, piroteknik maddenin çıkış yapacağı yer İl/İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınacak taşıma izin belgesi,

5) İzin Talebi sahibinin bu maddelerin nakli için güvenlik belgesi sahibi, nakil görevlilerine vereceği vekaletname,

6) Nakil görevlilerinin, piroteknik maddeleri 87/12028 sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri notar tasdikli taahhütname,

7) Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı ve fotokopisi

8) Mavi plastik dosya

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

  • Yeni Kimlik
  • Sağlık
  • Tapu Kadastro
  • Ehliyet (Sürücü Belgesi)
  • Pasaport Konuları
  • Araç Muayene
  • Bankacılık
  • Günlük Yaşam
  • Emniyet ve Trafik İşlemleri